Sembol

Şansın sembolü

Dört yapraklı yoncalar nadir bulunmasından dolayı geçmişten bu yana şans sembolü olarak kabul ediliyor. Bir inanışa göre dört yapraklı yoncanın her yaprağının bir anlamı var: İnanç, Umut, Aşk ve Şans. Bir başka inanışa göre ise dört yapraklı yoncayı İrlandalılar Hıristiyanlığı öğretmek için kullanıyordu. Onlara göre Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un yanında dördüncü yaprak Tanrı’nın lütfunu temsil ediyor. Tarih öncesi dönemlerde de dört yapraklı yonca bulmak şans getiriyordu. Yoncaların insanlar ile hayvanları büyücülerin ve cadıların lanetlerinden koruduğuna inanılıyordu. Bu nadir bulunan bitki Trifolium cinsi bitkilerin bir varyasyonu aslında. Gen mutasyonundan dolayı yaprak sayısı çeşitlilik gösteriyor. İstatistiksel olarak her 10.000 üç yapraklı yonca için sadece bir tane dört yapraklı yonca bulunuyor.

Pozitif Dergisi 2013/03

Yorum Ekle