Sembol

Kına

Farklı kültürlerde ve dinlerde iyileştirici etkisi olduğuna inanılan kına bitkisinin kurutularak elde edilen tozunun çok sayıda kullanımı bulunuyor. Boyadığı dokuya kırmızı renk veren bu bitki İslamiyet’te ve Şamanizm’de kutsal sayılıyor. Aslında toz halinde olan kına, kına ağacının yapraklarının kurutulmasıyla yapılıyor. Kına bitkisi daha çok Kuzeydoğu Afrika’da bulunsa da Sri Lanka, Hindistan ve Kuzey Afrika’da da yaygın bir biçimde üretiliyor. Kınanın diğer adları Henna, Hınna ve Henne. Bu bitki, kınagiller familyasından olup beyaz çiçekleri ve dikenleri bulunuyor. Günümüzde de çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanılan kınanın, Kuzey Afrika’da iyileştirici etkisi olduğuna inanıldığı için bazı kabileler törenlerinde bu tozu kullanıyor. Saç, tırnak ve parmakların boyanmasında kullanılan kına, Türk kültüründe düğünden önce gelin adaylarına ve askere giden erkeklere yakılıyor. Toz halindeki kına boyadığı dokuya kırmızı renk verdiği için dövme olarak kullanımı da yaygın. Hint kadınları da evlenirken güzelliği ve dindarlığı simgelediği için ellerine kına yaptırıyor.


Pozitif Dergisi 2015/02

Yorum Ekle