Sembol

Küllerinden doğmak

Masallara konu olan Simurg yani Zümrüdü Anka Kuşu, yeniden doğuşu ve sabretmeyi simgeliyor. Ona inanan kuşlardan nefsine hakim olan, kendine ve başaracağına inanan, egosunu eğitebilenler Simurg’un mertebesine yükselebiliyor. Efsaneye göre kuşların hükümdarı olan Simurg, bilgi ağacının dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Bu kuşun özelliği gözyaşlarının şifalı olmasıymış. Kuşlar Simurg’un kendilerini kurtaracağını düşünürmüş. Simurg’un bir diğer özelliği de efsanesinin farklı kültürlerde de yer alması. İranlılar’ın Simurg adını verdiği kuş Arap kültüründe Anka, Türkler tarafından Tuğrul Kuşu adı ile anılıyor. Ayrıca eski Yunan mitolojisinde kalın tüylü ve kartaldan biraz büyük bir kuşun varlığına inanılıyor Yine bir efsaneye göre Simurg yuvasının içinde ölümünü bekliyormuş. Yanarak ölmüş ve efsaneye göre küllerinden yeni bir Anka Kuşu olarak doğmuş. İşte bu yüzden de pek çok dinde yeniden varoluş, diriliş sembolü olarak benimseniyor. Anka, tasavvuf ve edebiyatta teklik-çokluk gibi iki zıt kavramı ifade ediyor. Ayrıca yükseklerde uçması ve kolay avlanamayışı yüzünden ulaşılması çok zor durumları ifade etmek için kullanılıyor.


Pozitif Dergisi 2015/01

Yorum Ekle