Astroloji

Sahip olduklarımızdan özgürleşme dönemi başlıyor

Sahip olduklarımızdan özgürleşme dönemi başlıyor

Astrolojik olarak bir gezegen burç değiştirdiğinde etkileri sadece bireysel hayatlarımızda değil, tüm toplumda kolektif bir değişime yol açıyor. 15 Mayıs’ta Uranüs Boğa burcuna geçti. Bu, en son İkinci Dünya Savaşı döneminde olmuştu! Acaba bizi ve ülkemizi neler bekliyor?

YAPRAK ÇETİNKAYA

Sürprizlerin, farklılığın ve sıra dışılığın simgesi olan, geleneksellikten ve muhafazakarlıktan hoşlanmayan ve klasik kabul edilen hiçbir şeyle bağdaşmayan, tutuculuk ve sahip olmaya odaklı “ben” egosuna düşman olan Uranüs’ün etkilerini astroloji ilmine gönül vermiş bir isim olan Hülya Değer anlattı.

SÜRPRİZLERİN GEZEGENİ

“Uranüs gezegeni astrolojide şaşırtıcı, birden bire gelen, hızlı ve şok edici, sürprizli değişimlerin gezegenidir. Tüm düzeylerde (zihinsel, duygusal, maddi ve manevi) bağımsızlığı ve özgürlüğü gerçekleştirmeye çalışır. Kozmik bilinçle insanoğlu arasındaki bağlantıdır Uranüs.

Bir burçta kalış süreci ortalama yedi yıl süren Uranüs, 15 Mayıs 2018 itibariyle Boğa burcuna girdi. Kasım 2018-Mart 2019 arasında retro yaptıktan sonra 26 Nisan 2026’ya dek Boğa burcunda ilerleyecek. Astrolojik olarak bir gezegen burç değiştirdiğinde -hele ki bir burçta kalış süresi ve buna bağlı ortaya çıkaracağı etkiler uzun süreli olan jenerasyon gezegenleri söz konusu olduğunda- etkileri sadece bireysel hayatlarımızda değil, tüm toplumda kolektif bir değişime yol açar.

“ Uranüs burç değiştirdiğinde ise hem kişisel hayatımızda hem de toplumsal, global anlamda miadı dolmuş, değişmesi gereken olaylar görünür olmaya başlar.”

Uranüs burç değiştirdiğinde ise hem kişisel hayatımızda hem de toplumsal, global anlamda miadı dolmuş, değişmesi gereken olaylar görünür olmaya başlar. Bu süreçte yine kişisel ve toplumsal olarak baktığımızda eğreti yapılar, belli bir temele oturmayan meseleler varsa gündemde eskinin yıkılıp, yerine yeninin gelmesi genellikle kaçınılmazdır.

Her Uranüs geçişinde bizim belki de kendi adımıza yapmadığımız, yapamadığımız güncellemeler evrensel sistem tarafından bir şekilde yapılmaya başlanır. Uranüs; sürprizlerin, farklı ve sıra dışılığın simgesi gibidir ve klasik düşüncelerin, sistemlerin dışına çıkarak, farklılaşarak özgürleşmeye çalışan bilinci temsil eder. Kolektif akıldır. Geleneksellikten hoşlanmaz, muhafazkar değildir ve klasik kabul edilen şeylerle bağdaşmaz çünkü geleneksel şeyler, tutuculuk ve sahip olmaya odaklı “ben” egosuna düşmandır doğası itibariyle.

KEŞFİYLE BİRLİKTE HER ŞEY DEĞİŞTİ

Uranüs, 1789 yılında keşfedilmiştir ve tam da gökyüzündeki sembollerin yeryüzündeki karşılığını anlatırcasına, keşfinden itibaren Fransız Devrimi, Sanayi Devrimi, feminizm hareketleri, işçi hakları ile ilgili konular, bu çerçevede gelişmeler hemen gündeme gelmiştir. Eşit olmayan koşullar, adaletsizlikler, haksızlıklar karşısında ezilenlerin haklarının savunulması, özgürlük ve hümanizm düşünceleri Uranüs etkisinde çok çarpıcı etkiler ortaya çıkartmıştır.


Uranüs bireysel olarak doğum haritalarımızda bir noktaya temas ettiğinde bağımsız olmak, herkesten farklı olmak, çabucak harekete geçmek, gerekirse de başka insanlardan farklılığımızı başkaldırarak ifade etmek isteriz. Katı ve toplumca kabul edilmiş genel geçer kurallar da Uranüs etkisi ile değişime uğrar. Uranüs tam anlamı ile gelenek düşmanıdır ve katı sınırları, kuralları, bir yandan içinde boğulduğumuz ama zoraki devam etmek zorunda kaldığımız yapıları değişime uğratır. Eskiye sıkı sıkı tutunan, değişime direnç gösteren kişiler için Uranüs transitleri epey zorlayıcıdır ve kişiyi hiç beklemediği bir anda yakalar ve değişimi, yenilikleri kucağına bırakır.

SEKİZ YILLIK REFORM SÜRECİ BAŞLIYOR

Boğa burcu tam bir madde burcudur. Toprak elementinin, sabit doğası Boğa burcunda güvenlik, sahip olmak, sahip olduklarını korumak, büyütmek, garantili alanlarda tutmak; para ve onun sağladığı konfor alanları, elimizdeki “benim” dediğimiz maddi ve manevi her türlü şeyi biriktirme şeklinde tezahür eder. Yapı itibariyle tutucu ve garantici Boğa burcunda, her türlü garantiye ve muhafazakarlığa isyan eden Uranüs doğası bağdaşamaz.

Uranüs reformsa eğer önümüzdeki sekiz yıllık süreçte maddi anlamda reformlar, para piyasalarında dalgalanmalar, bankacılık, sigorta ve aracı kurumlarda ciddi yenilikler, değişimler ve öngörülmesi zor yapısal kararlar söz konusu olabilir.

Önümüzdeki yıllarda para ve onun sağladığı konfor alanlarımızda ani ve beklenmedik değişimler sonucu yeni bir dönemece girebiliriz. Yakın geçmişte örneğini gördüğümüz Bitcoin tarzı ödeme sistemleri, klasik olarak alıştığımız para sistemlerinin dışında dijital ödeme sistemlerinin daha çok hayatımıza girişine tanıklık edebiliriz. Uranüs ileri teknoloji ile ilgili bir gezegen olduğu için de pek çoğumuz nakit para yerine dijital ortamlarda sanal para ile ödeme yapar hale gelebiliriz.

Bankacılık ve finans sektöründe, sigortacılık sektöründe çok önemli devrim niteliğinde değişimler, işin içine yüksek teknolojinin de dahil olduğu yenilikleri hep berber izleyeceğiz gibi görünüyor. Global anlamda da ekonomik sistemleri yerinden oynatabilecek türden gelişmelere tanık olmamız da mümkün bu sekiz yıllık süreçte.

Uranüs en son Boğa burcundan 1935-1941 yılları arasında geçmiş ki bu süreç İkinci Dünya Savaşı dönemine denk geliyor. İkinci Dünya Savaşı ve ardından gelen büyük buhran, Wall Street borsasının yıkılışının devamında oluşan ekonomik krizler o yıllardaki Uranüs Boğa geçişine damga vurmuştur.

İkinci Dünya Savaşı’nın baş aktörleri olan ülkeler savaş ekonomisinin verdiği krizlerle mücadele ederken global anlamda da diğer uluslar; yokluk, kıtlık ve mali sorunlar ile karşı karşıya kalmışlardır.
Uranüs etkisi çoğu zaman toplumsal olarak depremler, yer sarsıntıları ve beklenmedik doğa olayları ile de ilgilidir. Özellikle 1999 depremi yaşandığı dönem Uranüs yine sabit bir burç olan Kova’daydı.

Hatırlarsanız o süreçte sadece ülkemizde değil dünyanın çeşitli yerlerinde de sert doğa olayları ve depremler gerçekleşiyordu. Yeniliğin gezegeni olan Uranüs sabit burçlardan transit ettiği dönemlerde ortaya çıkardığı etkiler çok daha zorlayıcı olur. Dilerim ki önümüzdeki günler her birimizin hayatında en gerekli, en çok ihtiyacımız olan, belki bizim yapmaya cesaret edemediğimiz ama bir şekilde de zaten yapılması hayrımıza olan gelişmeleri yaşamımıza dahil etsin.

 

URANÜS BOĞA BURCU GEÇİŞİNİN BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

KOÇLAR VE YÜKSELEN KOÇLAR

Önümüzdeki sekiz yıllık süreçte maddi koşullarınızda, sahip olduğunuz kaynaklarda, maddi ve manevi değerlerinizde beklenmedik değişimler olabilir. Finansal konularda riskli girişimlerden uzak durmak gerekir. Gelir elde etme şeklinizde, gelir kaynaklarınızda köklü değişimler olabileceği gibi para kazanmak için farklı ve yeni bir işe girmek de söz konusu olabilir. Hatta bu yeni kazanç alanınız Uranüsyen bir iş kolundan da olabilir; ileri teknoloji içeren, elektronik, dijital ortam, TV endüstrisi, havacılık ve uzay endüstrisi vb. Finansal anlamda gelir-gider dengenizi tutturmak her zamankinden daha fazla vaktinizi alabilir zira hesapta olmayan harcamalar bütçenizi aşabilir.

BOĞALAR VE YÜKSELEN BOĞALAR

Hayatınızla ilgili beklenmeyen, hızlı kararlar alabilirsiniz. Dışarıya yansıttığınız kişilik özelliklerinizde önemli anlamda değişimler olabilir. Özgür olma ihtiyacınız artabileceği gibi o zamana dek yaptıklarınızdan çok yapamadıklarınız sizi harekete geçirebilir, artan isyan, başkaldırı, özgür olma isteğiniz ve ani, öngörülmez davranışlarınız nedeni ile insanlar tarafından şaşırtıcı, garip ve sıra dışı bulunabilirisiniz. Bu sekiz yılık süreçte yeniliklere ne kadar açık, değişime de ne kadar az direnç gösterirseniz o kadar başarılı sonuçlar alabileceksiniz. İlişkileriniz, ilişki içindeki garantici yapılar da bu süreçte testten geçecektir. Kendinizle, fiziksel görünüşünüzle ilgili değişimler yapmak için itici bir güç hissedebilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

Hayatınızda bazen kendinizden de sakladığınız, itiraf edemediğiniz şeyler; yaşamınızda gizli kapaklı kalmış konular bu süreçte ani ve hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkabilir. Gizli düşmanlıklar, beklenmedik sağlık sorunları, bastırmaya çalıştığınız ve kişiliğinize ait en derin korkularınız, endişeleriniz Uranüs Boğa burcu sürecinde görünür duruma geçebilir. Olumlu anlamda gizli kalmış yetenekleriniz ortaya çıkabilir, çözümü zor olan bağımlılıklardan da özgürleşme anlamında destek bulabilirsiniz.

YENGEÇLER VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Umutlarınız, geleceğinize dair planlar ve hedefleriniz çok ani bir şekilde önemli değişimlerden geçebilir. Girdiğiniz sosyal çevre, arkadaşlıklarınız, ait olduğunuz gruplar önemli ölçüde değişim gösterebilir. Zoraki üye olduğunuz ve bir türlü parçası olduğunuza inanmadığınız gruplardan ayrılmak mümkün. İşten elde ettiğiniz gelirlerde ani ve beklenmedik dalgalanmalar yaşanabilir. Beklenmedik durumların sonucunda bazı hedeflerinizi ve geleceğe dair beklentilerinizi güncellemeniz gerekebileceği gibi, bu alanlarda sürpriz fırsatlar da bulabilirsiniz.

ASLANLAR VE YÜKSELEN ASLANLAR

Hayatınızda radikal değişimler, mesleki anlamda dalgalanmalar olabilir. İş ve mesleki anlamda ani gelişmeler, değişimler, hesapta olmayan yön değişimleri, sektör değişimleri gerçekleşebilir. Daha önce yapmadığınız işlere yönelme, işinizde daha önce denemediğiniz yöntemleri kullanma, amiriniz pozisyonunda olan kişilerin değişimi, ani gelişen hedef değişimleri olabilir. Sosyal statünüzde beklenmedik değişimler olabilir

BAŞAKLAR VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Hayata daha farklı baktığınız, aydınlanmanıza, gelişim ve ilerlemenize imkan tanıyan eğitim ve seyahat fırsatlarının sürpriz bir şekilde karşınıza çıktığı bir döneme adım atıyorsunuz. Ne kadar esnek ve açık fikirli olabilirseniz o ölçüde gelişiminiz adına ciddi fayda sağlayabileceğiniz bir geçiş dönemi olacaktır sizin için. İnternet üzerinden yapılan işler, yeni eğitim fırsatları, yurt dışı eğitim imkanları, üniversite ve yüksek öğrenim konularında gelişiminizi destekleyecek süreçler yaşanabilir.

TERAZİLER VE YÜKSELEN TERAZİLER

Hayatınızda dramatik değişimler, kadersel olarak etkileyen ve geri dönülmez değişimlere sizi yönelten koşullar oluşabilir. Miras konuları, borç-alacak ilişkisi, ödemeler ile ilgili konularda ani ve hesapta olmayan gelişmeler yaşanabilir. Eşiniz ya da ortağınızın finansal durumunda dalgalanmalar oluşabilir, alacak-verecek konularında dikkatli adımlar atmanızı zorunlu kılan beklenmedik durumlar oluşabilir. Başkalarından elde ettiğiniz gelirlerde, kredi, burs ve prim konularında şaşırtıcı süreçler yaşanabilir. Fiziksel ve ruhsal sağlığınız açısından gerilimli ortamlardan uzak kalmanız gereklidir

AKREPLER VE YÜKSELEN AKREPLER

Evlilik, ortaklık konuları, yakın beraberlikleriniz Uranüs Boğa burcu geçişi sürecinde mercek altında. İlişkileriniz stabil ve durağan olmayacaktır. Bu dönemde hızlı ve karşı konulmaz bir şekilde özgürlük ihtiyacınız artabileceği için içinde özgür olacağınız ilişkiler isteyecek, bunu sağlamayan ilişkilere de noktayı koyabilme cesaretini bulabileceksiniz. Ani evlilikler, ani boşanmalar, hiç hesapta olmayan ortaklık ilişkilerinin kurulması bu süreçte Akrep burçlarını bekliyor.

YAYLAR VE YÜKSELEN YAYLAR

Günlük hayatınızın rutin düzeninin dışına çıkmanızı gerekli kılabilecek gelişmeler olabilir. Çalışma hayatı içinde olan bir Yay burcu iseniz iş ve çalışma ortamınızda çok sık değişiklikler olabilir. İş arkadaşlarınız değişebilir, mesai saatleriniz değişim gösterebilir ya da işinizin tanımı değişir ve siz aynı işi belki başka kurallara göre yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer yaptığınız iş tatmin etmiyorsa aniden işten ayrılmanız da söz konusu olabilir. Sağlık ve beslenme konularına her zamankinden daha fazla dikkat etmenizi gerekli kılan ve bir anda gündeminize gelen bir rahatsızlık durumu söz konusu olabileceği gibi, fazla kilolarınızdan ya da zararlı alışkanlıklarınızdan radikal bir biçimde uzaklaştığınız bir süreç de olabilir.

OĞLAKLAR VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Bu geçiş pek çok Oğlak burcunun hayatına aşkı dahil edebilir. Aşk ve ilişkiler adına heyecan arayışı artabilir, hiç hesapta olmayan beklenmedik zamanlarda aşk kapınızı çalabileceği gibi, aşık olacağınız kişileri ilginç, sıra dışı özellikleri olan kişilerden seçebilirsiniz. Bazı Oğlak burçları sürpriz bir şekilde anne-baba olurken; hali hazırda çocuğu olanlar ise onlarla ilgili beklenmedik, şaşırtıcı durumlar yaşayabilir. Parasal anlamda spekülatif yatırım araçlarından beklenmedik kayıplar ya da tam tersi kazançlar gündeminize gelebilir. Yeni hobiler edinmek, yeteneklerin sıra dışı bir şekilde ortaya çıkışı, var olan ama belki fark edilmeyen bir yeteneğin bir iş modeline dönüşümü söz konusu olabilir.

KOVALAR VE YÜKSELEN KOVALAR

Önümüzdeki sekiz yıllık süreçte eviniz, ailevi konular, yerleşimle ilgili konular gündeminizi meşgul edecek. Ev değişimi, yer hatta şehir değişimi mümkündür. Aile büyüklerinin sağlıklarını ilgilendiren konular, onlarla ilgili değişimlerin sizin yaşamınıza yansıması söz konusudur. Aile içinde sorunlar varsa bunlar kriz şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, değişim karşısında sağlam olmayan evlilik yapılarında ciddi sarsıntılar oluşabilir. En temel alışkanlıklarınızı değiştirmek, çocukluk çağınızdan beri sizinle olan ve artık belki de değişmesi de gereken zorlu koşullarınız belki biraz sarsıcı da olsa değişim gösterecektir.

BALIKLAR VE YÜKSELEN BALIKLAR

Yakın çevreniz ve yakın akrabalarınız ile olan ilişkileriniz, kardeş ilişkileriniz, sık sık görüştüğünüz kişiler bu süreçte değişim gösterecektir. Sosyal yaşamınızın temposu artarken sık sık ve beklemediğiniz anlarda eğitim konuları, seyahatler ve iletişimle ilgili konular gündem maddeleriniz olacaktır. Eski düşünceleriniz yenileri ile değişecektir. Zihinsel olarak yeniliklere çok açık olacağınız, değişimler karşısında esnek davranacağınız ve bunların sonucunda da hayatınızda zihnen, mantıken olumlu anlamda gelişip ilerleyeceğiniz bir sürece adım atıyorsunuz.

Yorum Ekle