Sembol

Barışı getiren kuş

BARIŞI GETİREN KUŞ
Beyaz güvercin, dünyanın hemen her yerinde barışı temsil ediyor. Saflığın rengindeki bu kuş, bulunduğu ortama huzur ve sakinliği getirmesiyle de ünlü. Efsaneye göre, büyük tufandan sonra Hz. Nuh’un gemisi dünyayı kaplayan suların ortasında bir dağ tepesinde kalır. Nuh Peygamber gemideki beyaz güvercini güneşin battığı yere gönderir. Bir zaman sonra güvercin gagasında bir zeytin dalı, bolluk, esenlik ve barışla döner. Yeni umutların sembolü olan beyaz güvercin, eskiden savaşların bitiminde göklere gönderiliyordu. Böylece düşmanlık ortadan kalkıyordu ve barış hakim oluyordu. Hıristiyanlık inancında da Kutsal Ruh’u da yine beyaz güvercin temsil ediyor. Güvercin, bazı inançlarda yaşamı ve masumiyeti sembolize ediyordu. Mısırlılar, masumiyeti temsil ettiği için beyaz güvercin resimleri kullanıyordu. Kutsallık, saflık, iyilik ve tabii ki barışı simgeleyen bu hayvanı günümüzde dünya genelinde en çok politikacılar kullanıyor.

Pozitif Dergisi 2014/04

Yorum Ekle